Wat zijn indextrackers?

MSCI World

Indextrackers zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen met als beleggingsdoel het zo goed mogelijk volgen van een onderliggende index, zoals bijvoorbeeld de AEX.
Indextrackers worden ook wel ETF’s genoemd, Exchange-Traded Fund.

 

Indextrackers zijn er in aandelen, obligaties, vastgoed maar ook grondstoffen.

• Overzichtelijk en transparant

Indextrackers zijn beursgenoteerd. Jekunt deze dus terug vinden in de krant of op internet.

• Betere risicospreiding

De indextracker MSCI World, wereldwijde aandelen, is bijvoorbeeld samengesteld uit 1606 aandelen uit 23 ontwikkelde landen. Het fonds is hierdoor is minder gevoelig voor koersdaling van één aandeel.

• Lagere kosten

Indextrackers zijn veel goedkoper dan actieve beleggingsfondsen. Het grootste voordeel van Indextrackers zijn de lagere beheerkosten. Die zijn ongeveer 0,4% vergeleken met de ongeveer 2% kosten van traditionele beleggingsfondsen.

• Beter rendement

In combinatie met de betere spreiding en de lagere kosten dan bij een normaal beleggingsfonds zorgt de indextracker voor een aanzienlijk beter rendement.

Indextrackers zijn beschikbaar bij:
- Fondsenplatform
- Leidsche Verzekeringen