Checklist aangifte inkomstenbelasting

Formulier Aangifte Inkomstenbelasting/Premie volksverzekeringen

Kopie biljet(ten) aanslagen/teruggave(n) 2017

Kopie jaaropgave(n)/inkomen; van de werkgever of uitkeringsinstantie

Waarde volgens de WOZ-beschikking van de gemeente
– per 1 januari 2016 (waardepeildatum)

bij nieuwe hypotheek; opgave aankoop- of verkoopkosten eigen woning/ notarisafrekening, taxatiekosten, bankgarantie kosten;

Betaalde hypotheekrente (niet de aflossing of premies)

Van alle bankrekeningen (ook van eventuele kinderen) het saldo per 1 januari 2017

Een overzicht van samenstelling en waarde van de beleggingen per 1 januari 2017 (bijvoorbeeld de fondsenstaat van uw bank of effecteninstelling)

Lijfrentepremie
– de in 2017 betaalde premies aan de verzekeraar of bank;

Bijzondere aftrekpost Giften
– Specificatie van de betaalde bedragen mee

Bijzondere aftrekpost ziektekosten
– Kopie opgave ziektekosten, d.w.z. uitgave voor bijvoorbeeld huisarts of tandarts;

Kopie studiekosten

Alimentatieverplichtingen