Financiele planning

Je wilt graag een goed inzicht in jouw financiële situatie. Dat geldt ook voor jouw pensioen. Je zoekt antwoord op vragen zoals de volgende:

  • Uit welke bronnen mag ik later pensioen verwachten?
  • Welke gevolgen heeft deeltijd werken voor mijn pensioen?
  • Hoeveel pensioen ontvang ik vanaf 67 jaar?
  • Wat krijgen mijn nabestaanden als ik eerder overlijd?
  • Wat moet ik zelf nog regelen?

Op al deze vragen kan Monsee Financieel Adviesbureau je antwoord geven.

Bij financiele planning is het namelijk belangrijk om vat te krijgen op de verschillende scenario’s die in een leven kunnen ontstaan, zoals pensioen of arbeidsongeschiktheid.

Vanuit de volledige inventarisatie en jouw klantprofiel wordt direct duidelijk of er in de toekomst eventueel tekorten zullen ontstaan.

Aan de hand van scenario’s voor het aflossen van de hypotheek, overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen worden de mogelijke tekorten bij deze scenario’s visueel inzichtelijk gemaakt.

Aan de hand van het advies kun je direct deze tekorten aanpassen, en tot een oplossing komen.