Financieringsvoorbehoud VERkoper (!)

Het komt steeds meer voor dat niet alleen kopers maar ook verkopers van een eigen woning een financieringsvoorbehoud maken in het koopcontract. Voor de verkoper van belang, indien hij de financiering van zijn nieuwe woning niet rond krijgt. In dat geval zal hij de verkoop van zijn huidige woning ongedaan willen maken.

In de rechtspraak van de laatste jaren zijn er al arresten gewezen over de rechtsgeldigheid van deze voorheen ongebruikelijke clausule in het koopcontract.

Immers, meer bekend is het financieringsvoorbehoud van uitsluitend de koper.

Het financieringsvoorbehoud van de verkoper komt –zoals blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad van 27 juli 2013 – de laatste tijd steeds vaker voor en is mede het gevolg van: de beperking van de GHF-leencapaciteit, en/of:

het niet of onvoldoende kunnen financieren van de restschuld.

Voorwaarden financieringsvoorbehoud verkoper

Er moet in ieder geval sprake zijn van een schriftelijk ondertekende koopovereenkomst (artikel 7:2 BW) met een daarin vastgelegde financieringsvoorbehoud. Vervolgens moet er ook schriftelijk “ongeclausuleerd en ondubbelzinnig” door de verkoper een beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde. Zo niet, dan kan geen beroep worden gedaan door de verkoper op zijn financieringsvoorbehoud.

Is er nog geen schriftelijke koopovereenkomst en is de koop en verkoop alleen mondeling afgesproken, dan kan de verkoper zich bijna altijd zonder kleerscheuren terugtrekken.

Bijna altijd, omdat volgens de Hoge Raad “in bijzondere omstandigheden” het mogelijk is, dat de verkoper een schadevergoeding moet betalen aan de koper.

Indien de verkoper in de mondelinge fase van verkoop een hoger bod krijgt van een ander, zal dit echter geen grond zijn voor een schadevergoeding.

bron; SEH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *