Leidsche Overlijdensverzekering XL

Schematische weergave premiedepotHet doel van deze vernieuwende overlijdensrisicoverzekering is om tegen lage kosten een garantie kapitaal te verzekeren in geval van overlijden. Bijvoorbeeld vanwege een nabestaanden voorziening of de aflossing van een hypotheekschuld na een onverwacht overlijden.

De premie voor een overlijdensrisico verzekering is vooral afhankelijk van de leeftijd. Bij een gelijkblijvende premie wordt daardoor in de beginjaren meer betaald dan nodig is voor de risicodekking. Er wordt hiermee een potje gevormd dat nodig is voor de dekking van het risico in de latere jaren van de verzekering. Meestal wordt dit de premiereserve genoemd.

- online inzage in de actuele waarde
- bij tussentijds beëindigen teruggave van de poliswaarde
- extra rente over het premiedepot
- geen en-bloc clausule

Ook in een overlijdensrisicoverzekering kan dus sprake zijn van waardeopbouw. Deze komt bij andere verzekeraars echter lang niet altijd ten goede aan de klant! Deze aanbieders kennen bij tussentijds beëindigen van de polis geen premievrije
aanspraak toe of teruggave van de poliswaarde.

Gevolg hiervan is dat honderden tot duizenden euro´s tussentijdse waarde van de premiereserve toevallen aan de aanbieder als de klant de verzekering beëindigt. En dat gebeurt nog al eens in de praktijk…..

Schematische weergave premiedepot2

Leidsche verzekeringen werkt met een premiedepot (buiten de verzekering) en niet zoals andere verzekeraars met een premiereserve (binnen de verzekering).

Op deze wijze wordt in de eerste helft van de verzekeringsduur een waarde opgebouwd in het premiedepot die in de laatste helft van de verzekeringsduur aangesproken wordt om uiteindelijk zonder waarde op de einddatum te eindigen.

Het saldo van het premiedepot kan tussentijds oplopen tot honderden of zelfs duizenden euro´s.

– Over een positief saldo in het premiedepot vergoedt Leidsche verzekeringen 2,00% rente op jaarbasis.
–  Bij tussentijdse beeindiging van de verzekering (anders dan na overlijden) wordt na verrekening van € 100 mutatiekosten de waarde uitgekeerd aan de verzekeringnemer.
–  Na overlijden vervalt de volledige waarde van het aanwezige premiedepot aan de verzekeraar die op dat moment het verzekerde bedrag bij overlijden zal uitkeren.

Waar kunt u de overlijdensverzekering XL voor gebruiken? 
- nieuwe risicoverzekering
- aanvullende risicoverzekering
- oversluiten bestaande risicoverzekering
- uitvaartverzekering
- nabestaandenpensioen

Neem contact met ons op voor een prijsopgave.